הכנה ליווסי־שכנות — החברים בקיבוץ עמיר לומדים ערבית