טדי קולק הצעיר (כמרכז) בעין־גג. לשמאלו: גחמיה ארגוב, לימיס ניובירו הצבאי של ראש הממשלה דוד בן־גוריון