שניים מחברי טירת־צבי, במרי נוטרים. הנוטרות היוותה 'ענף' חשוב בקיבוצים הצעירים דאז