בוקרו של היום הראשון — עבודות הקמת החומה והמגדל בעיצומן