בית־יוסף — המושב הראשון ב'חומה ומגדל' מוסיה ליפמן

בית יוסף — המושב הראשוןב 'חומהומגדל ' מוסיה ליפמן כשהוחל במבצעי 'חומה ומגדל , ' נראה היה שעקב מורכבות הנושא , הצורך בארגון מדוקדק והסכנה ליישוב בתקופתו הראשונה , מתאימה השיטה ליישובים קיבוציים ופחות מכך למושבי עובדים , המורכבים ממשפחות וילדים . חברי 'ארגוני הצפון' של תנועת המושכים לא קיבלו גישה זו ותבעו לשתף גם אותם בעלייה על הקרקע , במסגרת 'חומה ומגדל . ' ואכן , העלייה לבית יוסף , המושב הראשון שהוקם במסגרת זו באפריל , 1937 בוצעה לפי כל הכללים , והוכיחה שגם מושבים יכולים להיכלל כ'שיטה' האמורה . ואולם , ער שזכו לעלות להתיישבות , היה על חברי 'ארגוני הצפון' לעבור דרך חתחתים ארוכה , שלאמיתו של דבר היתה אופיינית ללא מעט גופים התיישבותיים כתקופה האמורה . אין כובשים לעבודה העברית בשנות השלושים המוקדמות , שנות ה'פרוספריטי' בארץ , עבדו חלוצים רבים בעבודות בניין בערים ובמושבות . היו ביניהם שנסחפו לעבודות אלה בתוקף הנסיבות , אבל שאיפתם היתה 'לכבוש' את האדמה וההתיישבות . אחד מאותם חלוצים כתב : ... ' בתוך הגאות של "פרוספריטי" נופלים המבצרים האחרונים של עבודה עברית . ציבור הפועלים עוזב עמדות ניסיון...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי