מכתב התשובה (תרגום) של ראש ממשלת לבנון למשה שרתוק בעניין חניתה