המופתי הירושלמי והוועד הערבי העליון, 6ג9 ו. לשמאל המופתי: המדינאי העיראקי נירי אל־סעיד