הדגם הסופי של חצר תל־עמל, כפי שתוכנן על־ירי שלמה גור וחבריו. ממדי החצר: 5ג‭5 x‬ג מטר