החומה, המגדל, הצריפים ונחל האסי. במרחק — הרי הגלבוע