נוטרים רכובים. הנוטרים פעלו בפיקוד אנגלי ונשמעו למרות מוסדות היישוב