משה שרתוק (שרת) ואורד וינגייט בהלוויית חיים שטורמן