הלוויית חללי יפו וכותרות העיתונים (מתוך יספר מאורעות תרע"ו‭('‬