אל הקוראים

אל הקוראים בהקדמתו ל'ספר מאורעות תרצ"ר כתב ברל כצנלסון : 'יש רגעים בהם נערפת אומה . בהם נבחנת תנועה . בהם יחושל אדם . בהם היסטוריה מתחוללת . "היום הזה נהיית לעם . " אין רגעים אלה באים בהמון חוגג ובתהלוכות ניצחון . קשים ומרים הם ... משהם באים — ביסורים , בפורענויות , באבדות ובתבוסות — הרי הם מעמידים במבחן את הנבואה ואת החוכמה , את המעשה ואת האופי . ואוי לו לדור המכזיב ברגעים אלה . האין אנו חשים כי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ז [ הדברים נכתבו בקיץ תרצ"ז , [ 1937 — על כל המוראות שבהם , הם רגע כזה בחיינו ' ? ואכן , השנים תרצ"ו-תרצ"ט 936 ) ו939- ו ) היו מן הקשות ביותר שידע היישוב היהודי בארץ ישראל . אלה הן שנות הימאורעות , ' יהמרד הערבי / בהן נפלו כשש מאות יהודים , אך גם שנות זינוק , ביצור כוחו של היישוב , 'ימי חומה ומגדל . ' לשנות המאורעות בכלל ול'חומה ומגדל' בפרט מוקדש ברך זה של 'עידן . ' בספר ארבע חטיבות . החטיבה הראשונה , חטיבת המחקרים והסיכומים כוללת מחקרים ומאמרים על ארץ ישראל בשנת 11936 על המתקפה ההתיישבותית היהודית , שגילויה המרכזי היה הקמת עשרות יישובי יתומה ומגדלי ; על 'המרד הערבי' — סיבותי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי