ימי חומה ומגדל‭1939 - 1936 ‬

, ימי חומה ומגדל 1939-1936 מקורות , סיכומים , פרשיות נבחרות וחומר עזר העורך : מרדכי נאור סידרת עידן מרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי ירושלים הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים תשמ"ז ועדת מערכת ; מיכאל גרינצויג , רות יצהר , דוד עמית , צבי צמרת , אלחנן ריינר ייעוץ מדעי : ד"ר יוסף אבידר , ד"ר אלחנן , pw פרופי יהושע בן אריה מזכירת המערבת : שלומית משולם  אל הספר
יד יצחק בן-צבי