שלום רצבי הציתות ושאלת שיתוף הפעולה עם חילוניים בהגותו של הראשון לציון הרב בן־ציון מאיר חי עוזיאל

שלום רצבי הציתות ושאלת שיתוף הפעולה עם חילוניים בהגותו של הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל א . פתיחה אין הכוונה בדברים שלהלן להאיר את שורשיה והתפתחותה של הגותו הלאומית של הרב עוזיאל על רקע המיליה התרבותי והחברתי שלה ' , כשם שאין מטרתם להתמודד עם המקורות והעקרונות ההלכתיים בכל הקשור לעמדותיו ביחס לתהליכי החילון של החברה היהודית המודרנית או התמודדותו עם המודרנה , נושאים החשובים מאוד כשלעצמם 2 ושאליהם אני נדרש במקום אחר . תחת זאת אסתפק להלן בתיאור התמודדותו של הרב עוזיאל , שגדל במסגרת עולם שזרים היו לו הפולמוסים ההיסטוריים בין ההשכלה לבין הדת , עם השאלות שעמדו בפני מנהיגיה ומוריה של הציונות הדתית מאז צעדיה הראשונים . הכוונה היא , כפי שיואר להלן , לשאלת היחס ללאומיות היהודית בכלל ולציונות בפרט מזה , ולשאלה המעשית של שיתוף פעולה עם חילוניים מזה . ב . ציונית , יהדות ומשיחיות במחשבה הציונית הדתית לא בנקל התקבל רעיון הלאומיות היהודית המודרנית בקרב המחנה המסורתי . על דרך הכללה ניתן לומר , שהמסורתיים שבמחנה הציוני נדרשו להתמודד עם שתי שאלות יסודו של מאמר זה בהרצאה שניתנה ביום עיון שהוקדש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן