מאיר סיידלר בין 'אויב איום' ל'כלי בידי ההשגחה העליונה' הציונות בתפיסתו הלאומית של יצחק ברויאר

מאיר סיידלר בין 'אויב איום' ל'בלי בידי ההשגחה העליונה' הציונות בתפיסתו הלאומית של יצחק ברויאר הקדמה הציונות הינה התנועה הגדולה ביותר בעם היהודי במאה העשרים , תנועה ששינתה את ההוויה היהודית מיסודה . שינוי זה מוצא את ביטויו המרכזי בהקמת מדינת ישראל , המהווה את מימוש המטרה שבעבודה נוסדה התנועה הציונית . אולם כבר בשלבי גיבושה ופעילותה טרם קום המדינה — בעיקר לאחר הצהרת בלפור , שנתנה לחלום הציוני את הגושפנקא של n — Realpolitik עיצבה הציונות את סדר יומם המעשי ואת עולמם הרוחני של המוני ישראל . שאלת התייחסותם של הוגים יהודים שונים לתנועה הציונית הינה , על כן , שאלה מרכזית . התשובה עליה עשויה לשפוך אור על השקפתם הכללית של הוגים אלו , על מקורות יניקתם האידיאולוגיים , על תפיסתם את הלאומיות בכלל , על גישתם לדת ומדינה , לאוניברסליות ולפרטיקולריות וכדומה — נושאים שהתנועה הציונית על פלגיה חייבת היתה לתת את דעתה עליהם . תגובתם של הוגים מרכזיים בזרם האורתודוקסי של יהדות גרמניה על הציונות ראויה לתשומת לב מיוחדת , משתי סיבות : א ) הרצל , מייסד התנועה הציונית , ינק מהתרבות הגרמנית והיה קשור אליה בכל נימי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן