משה חלמיש שאלת ארץ-ישראל בעולמו של הלל צייטלין (פתחי דברים)

משה חלמיש שאלת איץ-ישראל בעולמו של הלל צייטלץ ( פתחי דברים ) הלל צייטלין ( תרל"א-ערב רה"ש תש"ג ) היה דמות מיוחדת במינה , משכמו ומעלה . עולמו הרוחני היה ספוג מקורות יהודיים רבניים , קבליים וחסידיים , עם שמצוי היה גם בפילוסופיה הכללית . בעיני רוחו ראה הרחק הרחק מעבר למציאות היומיומית ( ולא אכנס כאן לסוגיית התקופה האקסטטית בצעירותו . ( עם זאת לא הסתגר בד' אמותיו , אלא ניסה לכתוב ולהשפיע , לזעוק ולהתריע , לארגן אנשים שילכו עמו בדרכו , 'יחידי סגולה' כלשונו . אך כנראה שרב היה המרחק בינו לבין החברה . דבריו נפלו על אוזניים ערלות , והוא עתיד להביע את אכזבתו המרה מכך . אף על פי כן אין הוא מתייאש , והוא חוזר ומנסה עוד ועוד ' . צייטלין מעיד : לא נביא אנכי ולא בן נביא , אף לא שוגה אני בדמיונות לחשוב , כי אותו הדבר אשר בשמו אני מדבר את דברי לעמים [ ... ] שלוח הוא אלי מגבהי מרומים , אלא דברי שלי 2 הוא , פרי מחשבתי הרגשתי , קול נשמתי יחידתי . יושם לב להדגשת המחשבה והרגש כאחד המכוונים את רוחו . דברי ההגות כבושים בלהט החסידי . לעתים דומה כיום שדבריו נשמעים כדברי חזון שהטרימו את זמנם . הלל צייטלין מכנה ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן