מקורות

מקורות אגרות הראי"ה הראי"ה קוק , אגרות הראי"ה , כרך א , ירושלים תשנ"ה אוהב ישראל ר' אברהם יהושע השל מאפטא , אוהב ישראל השלם , ירושלים תשמ"ח אור האמת ר' דוב בער ממזריטש , אור האמת , בני ברק תשכ"ז ( ז'יטומיר תרנ"ט ) אור הגנוז לצדיקים ר' אהרן הכהן מאפטא , אור הגנוז לצדיקים , לבוב תר"י אור המאיר ר' זאב וולף מז'יטומיר , אור המאיר , ירושלים תש"ס אור יקר ראו זוהר עם אור יקר אור תורה ר' דוב בער ממזריץ , ' אור תורה , ירושלים תשכ"ח אורות הקודש הראי"ה קוק , אורות הקודש : עשרה מאמרות ושבעה שערים , ערך דוד הכהן , שלושה כרכים , ירושלים תשמ"ה אורח לחיים ר' אברהם חיים המגיד מזלוצ'וב , אורח לחיים , ירושלים תש"ך אמתחת בנימין ר' בנימין מזאלזיץ , אמתחת בנימין , ברוקלין תשנ"ה באר מים חיים ר' חיים טירר מצ'רנוביץ , באר מים חיים , ירושלים תש"ל בוצינא דנהורא ר' ברוך ממדיבוד , בוצינא דנהורא , לבוב תר"ם בית הבחירה ר' מנחם ב"ר שלמה המאירי , בית הבחירה , שבעה כרכים , ירושלים תשכ"ה-תשכ"ז בית פרץ ר' פרץ בן משה , בית פרץ , זאלקווא תקי '' ט בן פורת יוסף ר' יעקב יוסף מפולנאה , בן פורת יוסף , ברוקלין תשנ"ה בן פורת יוסף ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן