4. עברה לשמה אצל ר' דב בער המגיד ממזריץ'

. 4 עברה לשמה אצל ר' דב בער המגיד ממזריץ' בדרשותיו של ר' דב בער תופס רעיון העברה לשמה מקום שולי עוד יותר מאשר אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה . ניתן למצוא בכתביו התייחסות מצומצמת לירידת הצדיק , להעלאת המידות , לעבודת ה' באמצעות היצר הרע , לאימננציה האלוהית בעברה , ואף היתר מסוים ומוגבל לעברה לשמה בפועל . המשותף לכל הדוגמאות שיובאו בהקשר זה הוא הרעיון האימננטי השזור בהן באופנים שונים . ירידת הצדיק ודאי לא העסיקה את ר' דב בער באותה אינטנסיביות שבה היא מופיעה בדרשותיו של ר' יעקב יוסף , ויש לה , לכל היותר , הד קלוש בהגותו . המגיד לא התעניין באנשי החומר ובאנשי הצורה וביחסים ביניהם , וככלל לא נטה להעצמת הדיכוטומיות השונות במציאות ובחברה , ולהגדרת הייררכיות קשיחות , כפי שעלה בדיונים לעיל . עם זאת אתייחס כאן לשתי דרשות שנזכר בהן רעיון ירידת הצדיק ומופיעים בהן מוטיבים בעש"טניים בנושא זה , תוך שהם מקבלים גוון ומשמעות שונה ברוחו של המגיד ממזריץ . ' בשתי דרשות סמוכות מזהה המגיד את מצב הירידה עם גרות : הן גור יגור אפס מאותי ( ישעיהו נד טו . ( פי' אדם שדבוק בצדיק , שהוא רואה שהצדיק עובד הש"י שיושב ולומד , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן