3. עברה לשמה אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה

לסיכום , נראה כי במסורות משם הבעש"ט יש מקום שולי ביותר לביצוע עברה לשם שמים , ויש שמירה קפדנית על הגבולות הנורמטיביים , וזאת בניגוד לאפשרות הרחבתה של העשייה הדתית לתוך התחומים הניטרליים של חיי החולין באמצעות עבודה בגשמיות . במקרים שבהם עולה האפשרות של עברה לשמה , או שיש קרבה מסוימת לרעיון העברה לשמה — בירידת הצדיק ובעבודה באמצעות היצר הרע — מתקבל הרושם כי אין זיקה ממשית בין ההדרכה המעשית לבין הרעיון האימננטי . ולהפך : במקרים שבהם נזכרת האימננציה האלוהית בתוככי החטא דומה כי אמירה זו אינה שלובה בהנחיה ממשית המעודדת סטייה זו או אחרת מהנורמה הדתית . . 3 עברה לשמה אצל ר' י עקבי וסף מפולנאה אחד הנושאים המרכזיים בהגותו של ר' יעקב יוסף מפולנאה , אשר נדון רבות בספרות המחקר , הוא רעיון ירידת הצדיק . לצד רעיון זה ישנן דרשות העוסקות בעבודת ה' באמצעות היצר הרע ובאמצעות מידות רעות . נוסף על כך ניתן בהחלט למצוא אצל ר' יעקב יוסף מספר דרשות המתייחסות במפורש לביצוע עברה לשם שמים — יותר ממה שמצאתי במובאות משמו של הבעש"ט . עדיין מדובר בעניין שולי ביותר , ואין כל מקום להשוואה בין הנפח שהוא תופס בהגותו של ר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן