1. התפיסה האימננטית אצל ר' אפרים מסדילקוב

. 1 התפיסה האימננטית אצלר ' אפרים מסדילקוב בדרשותיו של ר' אפרים מסדילקוב , בדומה לבעש"ט ולתלמידו ר' יעקב יוסף מפולנאה , נדחקים מושג האין סוף ורעיון הצמצום לשוליים , וכך גם סוגיית רציפות האצילות . הביטוי "אין סוף" מופיע מעט מאוד פעמים , לא ניכר מהשימוש בו האם הוא מכוון למהות אלוהית מסוימת , ומכל מקום אין הוא מתייחס באופן ברור 1 לאלוהות שלפני הצמצום או שמעבר להשגה האנושית . מושג הצמצום מופיע אף הוא פעמים ספורות , כאשר הוא משמש או במשמעות של "צמצום לתוך , " 2 ובדרך כלל מדובר בצמצום השכינה והנכחתה בתחתונים , או במשמעות של נסיגה ומעין "צמצום מתוך . " במובן השני של המושג אין הכוונה לאלוהות המתכנסת בתוך עצמה כאקט ראשוני בטרם בריאת העולמות , כי אם להיעלמות חלקית של הנוכחות האלוהית בתוך העולם הזה , כלומר במעין צמצום מקומי של 1 ראו אזכורים בודדים — למשל , דגל מחנה אפרים , עמ' פז : "ששמעתי מאא"ז נ '' ע זללה"ה שכל מה שיש לאדם הן עבדיו ומשרתיו ובהמותיו ואפילו כל הכלים שלו כולם הם ניצוצות שלו השייכים לשורש נשמתו וצריך להעלותם לשורשם , וזהו ( ישעיה מו י ) המגיד מראשית אחרית מגיד לשון קשר והמשכה והיינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן