2. עבודה בגשמיות אצל ר' מנחם נחום מצ'רנוביל

. 2 עבודה בגשמיות אצלר ' מנחם נחוםמצ 'רנוביל בדומה להוגים הקודמים אף ביחס להגותו של ר' מנחם נחום מצ'רנוביל נכון יהיה להקדים ולדון בהתייחסותו לעבודת ה' הנורמטיבית קודם לעיון בפרישת דגמי העבודה בגשמיות במשנתו . בסעיף הקודם הארכתי לדון במרכזיות התורה אצל ר' מנחם נחום , והצבעתי על מגמות שונות ואולי מנוגדות הנובעות מהדגשתו את האימננציה של האלוהות בתורה ושל התורה בעולם . אמנם לא נמצא אצל ר' מנחם נחום מגמה מוצהרת לעסוק במצוות באופן שיטתי , כזו שהייתה אצל ר' יעקב יוסף , אך ישנן פה ושם התייחסויות ספציפיות לרוחב משמעותה ולאין סופיותה של מצווה זו או אחרת , ובדרשות רבות מופיע עקרון נצחיותה ורב רובדיותה של התורה , לרוב בשילוב הקביעה בדבר זהותם של התורה וקוב"ה . פעמים מספר ההשלכה של תפיסת נצחיותה של התורה בהיותה אלוהות היא שהדרך הבלעדית לעבוד את ה' היא באמצעות המצוות , כך שבדרשות אלו נשללת האפשרות לעבודה בגשמיות . לדוגמה : והנה בהתורה יש רמ"ח מצוות עשה ושס"ה ל"ת והן נקראים שיעור קומה של יוצר בראשית כי התורה היא קומה מצד הנ"ל ואדם גם כן נברא על ידי התורה 58 ראו פרק ג , סעיפים 59 . 10 , 9 לעיל הערה . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן