2. עבודה בגשמיות אצל ר' יעקב יוסף

. 2 עבודה בגשמיות אצלר ' יעקב יוסף בהגותו של ר' יעקב יוסף מפולנאה , עוד יותר מאשר אצל הבעש"ט , אי אפשר לדון בדגמי העבודה בגשמיות מבלי להתייחס קודם לכן לתפיסתו את עבודת ה' הנורמטיבית . בהקדמה לחיבורו הגדול , תולדות יעקב יוסף , מופיעה הצהרת כוונות שלפיה מטרת ספרו היא למצוא את הרלוונטיות של כל מצווה לכל אדם בכל זמן . אין המדובר רק במצוות שמפאת הנסיבות ( חורבן הבית , גלות ) אי אפשר לקיים אותן במציאות ויש לכוון למשמעותן הפנימית , אלא גם במצוות השייכות מאז ומתמיד לקבוצה מסוימת : נשים , כוהנים , מלך וכד . ' הנחתו של ר' יעקב יוסף היא שכל מצווה הקשורה במצב , מקום , זמן ואדם , שייכת בעצם לכל מצב , מקום , זמן ואדם , ורק החיצוניות הגשמית מגבילה אותה . ר' יעקב יוסף עובר בספרו על המצוות השונות לפי סדר הופעתן בפרשיות השבוע , ומרחיב את משמעותן באופנים שונים : בהבנתן כבעלות מסר מוסרי או חברתי , כמסמלות פעילות תאורגית , ועוד " . השאיפה לחשיפת משמעותן הרחבה של המצוות מושתתת על התפיסה , כי תרי"ג מצוות נאצלו מן שם המיוחד ד' אותיות יהו"ה ... וכמו שהוא ית' נצחי היה הוה ויהיה כך שמו ית' כי הוא ושמו אחד וגם תר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן