פרק ח אימננציה והתנהגות דתית אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה

פרק ח אימננציה והתנהגות דתית אצל ר ' יעקב יוסף מפולנאה בינה ובין עולמות האצילות . בעניין הצמצום צוטטו לעיל המובאות משם הבעש"ט שבכתבי ר' יעקב יוסף , שלפיהן הצמצום מבטא נוכחות אלוהית בדרגות הנמוכות של 5 4 ההוויה , או תכונה של ההוויה שמקורה בהגבלת השפע ההכרחית שהייתה בבריאה . אמנם ר' יעקב יוסף מזכיר גם את רעיון הצמצום תוך אזכור ספר עץ חיים לר' חיים ויטל , אך גם שם הוא בוחר לדבר על הצמצום שבתוך הספירות עצמן , ולא על הצמצום שקדם להן , ומשתמש בדברי רח"ו במתארים תבנית החוזרת בתחומים שונים של ההוויה , בין השאר ביחסי האדם עם הקב"ה : ונ"ל דכמו שהי' בכללות העולם בחי' חסד תחלה ואח"כ דין וגבורה סוד הצימצום ואח"כ סוד הרחמים בחי' קו אמצעי מאור א"ס המתפשט בתוך העיגולים כמבואר בסע"ח יעו"ש כך בעולם שנה ונפש הוא כך הישר בתוך העיגולים בתחילה בחי' החסד הקב"ה אוחז ביד האדם ומסייעו ותמכו בעבודתו ית , ' כמו במשל קטן שאינו יכול לילך ... ואח"כ כשיוכל לילך אביו מניחו שילך בעצמו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן