1. התפיסה האימננטית אצל הבעל שם טוב

. 1 התפיסה האימננטית אצל הבעל שם טוב רכיביה של התפיסה האימננטית אצל הבעש"ט פורטו ונדונו בהרחבה לעיל בפרק ג . אחזור כאן בקצרה על עיקרי הדברים . כאמור שם , במובאות משמו של הבעש"ט בקושי נזכרים מושג האין סוף ורעיון הצמצום , ואין דיון משמעותי בשאלת רציפות האצילות . אשר לאימננציה ודטרמיניזם , במובאות השונות משם הבעש"ט מדובר על נוכחותה הממשית של האלוהות בתוך האדם — התלבשות השכינה באדם באופן שהיא מחיה אותו ונותנת לו כוח לפעול , נוכחת בכל תנועה ומחשבה של האדם : מדברת דרך פיו , מקיימת מצוות או לומדת תורה באיבריו , זהה עם היצר הרע המפעיל את האדם , ועוד . עם זאת , האדם אינו פסיבי ומופעל לחלוטין , שכן לא זו בלבד שהגדרת הידיעה התאולוגית הזו הופכת דרישה נורמטיבית חמורה ( שצריך רצון חופשי לשם מימושה , ( אלא הבעש"ט מייחס לדרישה הדתית הזו כוח המשפיע באלוהות . הווה אומר , הבעש"ט משמר עמדה מעין דטרמיניסטית של "לית אתר פנוי מיניה" במובן האקטיבי ולא רק במובן של נוכחות פסיבית , וככל שעמדה זו קיצונית הוא מבקש במקביל לשמר עמדה המייחסת ערך ויכולת פעולה קיצוניים גם לבחירה החופשית של האדם , באשר רצונו יכול להשפיע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן