פרק ז אימננציה והתנהגות דתית אצל הבעל שם טוב

פרק ז אימננציה והתנהגות דתית אצל הבעל שם טוב תודעתו של האדם קובעת את המציאות שהוא נתון בה . מציאות זו עשויה להיות מוניסטית או פלורליסטית , אשלייתית או ממשית . התפיסה המעניקה לתודעה ולחוויה הדתית כוח למקם את האדם בעולם בעל אופי מסוים עשויה להסביר גם את הסתירות הנוספות שזוהו במובאות השונות משם הבעש"ט . למשל , בעניין אימננציה אלוהית באותיות : מצד אחד מודגשת "נחיתותה" של הנוכחות האלוהית באותיות ביחס לדרגות גבוהות יותר של האלוהות , ומתוארת ההשתלשלות ההייררכית של האימננציה האלוהית בתוך האותיות עצמן . מצד שני מופיעה קביעה השוללת את ההדרגתיות מכול וכול , והטוענת לאימננציה שווה של האלוהות בכל ההוויה . מושגים לוריאניים שונים הקשורים לאימננציה האלוהית מופיעים בציטוטים המיוחסים לבעש"ט : העלאת ניצוצות , התביעה מהאדם לייחד קודשא בריך הוא ושכינתיה , המשכת השפע והאור האלוהי . גם באשר לאופן השימוש במושגים אלו ניכר מהדרשות הבעש"טניות , כי לפעמים הם תואמים תפיסה של אימננציה מפוזרת והייררכית , ולפעמים תפיסה של אימננציה מלאה ואחידה : על פי טקסטים מסוימים , למשל , לאנשים שונים ממתינים ניצוצות קדושים ספציפיי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן