מבוא

מבוא בפרקים הקודמים נדונו בהרחבה התפיסה האימננטית בכלל ואופני ביטויה בראשית החסידות בפרט , וכן עבודת ה' בגשמיות כהנחיה דתית בכלל ודגמי עבודה בגשמיות בראשית החסידות בפרט . בחלק זה אנסה לעמוד על הקשר שבין התפיסה האימננטית , כפי שהיא באה לידי ביטוי בהגות החסידית בראשיתה , לבין ההנהגה הדתית של עבודה בגשמיות לסוגיה השונים . למעשה , כבר בפרקים הקודמים עלו התייחסויות רבות לזיקה שבין תחומים אלו , אם ברמז ואם באמירות מפורשות . ככלל , הוצגה לעיל הבעייתיות שבעצם ההבחנה בין התפיסה האימננטית כ"תאולוגיה" לבין העבודה בגשמיות כ"הנהגה דתית" או "מעשה דתי . " זאת משום שהצבעתי על כך שנכון יותר לראות בספרות החסידית שיקוף של תפיסת עולם קיומית , שיש בה זיקות מורכבות בין התודעה , החוויה והמעשה הדתי . יסודות אלו שלובים זה בזה עד כדי כך שברוב המקרים אי אפשר לשחזר יחס סיבתי ביניהם , אלא לראות בהם פנים שונים של מצב קיומי אחד , כשלצדו מצבים קיומיים נוספים ' . תפיסה זו שוללת מראש את הדיכוטומיה בין תורת אלוהות תאורטית לבין הנהגה מעשית הנגזרת ממנה או הגוזרת אותה ובוחרת בה כמעניקת לגיטימיות . במסגרת מה שכונה לעיל האקז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן