חלק שלישי בין אימננציה להתנהגות דתית התפיסה האימננטית ודגמי עבודה בגשמיות