9. עבודה בגשמיות באמצעות תודעת מצוות תמידית

. 9 עבודה בגשמיות באמצעות תודעת מצוות תמידית דגם זה הוא מעין "בן חורג" למשפחת הדגמים של עבודה בגשמיות , ועל כן הוא ממוקם בסוף הרשימה . למען האמת קשה לדבר כאן על 'עבודה בגשמיות , ' שכן התפיסה המנחה דגם זה היא שעבודת ה' האולטימטיבית היא העבודה הנורמטיבית . עם זאת , מתוך מגמה שעבודת ה' תאפוף את כל הקיום האנושי , שהיא מגמה הבאה לידי ביטוי בכל אחד מאופני העבודה בגשמיות , צומח גם דגם זה , המציע דרך אחרת לטוטליות של עבודת ה : ' כל פעילות חולין של האדם תקושר בתודעתו למצווה שהוא מקיים באותו רגע ממש או לעברה שהוא נמנע ממנה . דגם זה חשוב גם מכיוון שהוא ניזון ממקורות קודמים לחסידות ומצא דרכו אל כתביה , לצד דגמים אחרים ישנים וחדשים . א המגיד ממזריץ' מתמודד באחת מדרשותיו עם קושיית התוספות על הסתירה בין שני טקסטים תלמודיים : באחד נאמר כי תחילת דינו של אדם בשאלת "נשאת ונתת באמונה , " ובשני נאמר כי תחילת הדין בשאלה על דברי תורה . המגיד מתייחס לשאלה זו בווריאציה על מחלוקת ר' ישמעאל ורשב"י בעניין חובת "לא ימוש ספר התורה" מול "ואספת דגנך . " הוא שולל את הפתרון לסתירה זו על סמך ההבחנה בין בני עלייה לשאר בנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן