8. עבודה בגשמיות כתוצאה מעבודת ה' הנורמטיבית

שנית , גם בדוגמאות העוקבות אחר דברי הרמב"ם ואפילו מצטטות אותו התגלה פעמים רבות כיצד המסגרת הרמב"מית ספגה אל תוכה וריאציות שונות על העמדה האימננטית , עד כדי זיהוי עבודת ה' כהכנה עם העלאת ניצוצות , חשיפת החיות האלוהית ושינוי צירופי האותיות . לו ישב הרמב"ם בסוף שבע שורות בבית מדרשם של המגיד ממזריץ' או ר' מנחם נחום מצ'רנוביל , מן הסתם היה תש כוחו באשר לא היה מזהה את דבריו המשוקעים בתורתם , ואפילו היו מכריזים "הלכה למשה . " ... משמע , גם כאשר חושפים את השורשים לרעיון זה או אחר שנתגלגל אל המחשבה ואל אורח החיים החסידי , עדיין יש חשיבות רבה לדינמיקה של צמיחת הגזע והסתעפות מגוון ענפיו ליצירת הנוף הייחודי של החסידות . . 8 עבודה בגשמיות כתוצאה מעבודת ה' הנורמטיבית בדגם זה , כבקודמו , מופעי העבודה בגשמיות לעולם צמודים לעבודת ה' הנורמטיבית ומקבלים את מעמדם כעבודת ה' רק בזיקה לעבודה זו . בשונה מעבודה בגשמיות כהכנה כאן מדובר במעשים הקודמים לעבודה הנורמטיבית אשר אינם מאפשרים או משפרים אותה אלא ניזונים מכוחה . כלומר , בדגם זה אין מתקיימת זיקה הדדית של העבודה הנורמטיבית והעבודה בגשמיות באופן שהראשונה מע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן