6. עבודה בגשמיות בין בדיעבד למלכתחילה

כאמור לעיל , לדגם זה של עבודה בגשמיות אין שורשים קודם לחסידות . עיון בדרשות הספורות המאכלסות אותו מעיד על הזיקה העמוקה וההכרחית שבין ההוראה לעבוד את ה' בגשמיות , על בסיס ערכה העליון של עבודה זו , לבין תפיסת הנוכחות האימננטית של האל בכל מרחבי ההורה . רק יישום קיצוני של טענת האימננציה יכול להוביל לטשטוש גבולות כה יסודי בין קודש לחול . הקיצוניות שבהבנה זו , לצד החשש מהאנרכיה שהיא עשויה להוביל אליה , הם שהגבילו , מן הסתם , את כמות הביטויים שניתנו לכיוון זה , וגרמו לחלק מההוגים להימנע מהם כליל . ועדיין דומה כי די בדרשה או שתיים בעלות אופי רדיקלי כדי ללמד על מכלול הגותו ודרכו הדתית של מי שבחר לומר אותן . . 6 עבודה בגשמיות בין בדיעבד למלכתחילה הקריטריון הראשון מבין הקריטריונים למיפוי מושגי העבודה בגשמיות יוחד להבחנה בין עבודה בגשמיות מלכתחילה לבין עבודה בגשמיות בדיעבד . צוין שם כי קריטריון זה למעשה אינו מגדיר רק שני דגמים מובהקים , אלא יוצר סקלה שעל פניה ישנם גוני ביניים רבים . זאת בניגוד לקריטריונים אחרים שאין בהם רצף , אלא מספר מוגדר של מצבים , כגון מעמדה של העבודה בגשמיות ביחס לעבודה הריטו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן