5. עבודה בגשמיות מלכתחילה במעמד נעלה על המצוות

לדרשה זו אין סיוע מטקסטים אחרים של ר' אפרים מסדילקוב הדנים בתחומים אחרים של עבודה בגשמיות , או בבני אדם זולת הצדיק . כמו כן היא אינה מציעה כל נימוק להשוואת ערכה הדתי של העבודה בגשמיות לעבודת המצוות , באופן שיכול לאפשר הכללה למקרים נוספים . לדגם זה , כמו גם לדגם הבא אחריו , דומה כי אין שורשים קודם לחסידות . במסגרת מגוון הפירושים לפסוק "בכל דרכיך דעהו" לא נמצאה אמירה המבטלת או ההופכת את ההייררכיה הטבעית שבין העבודה הנורמטיבית לבין עבודת ה' בגשמיות . הדבר 241 מסתבר לאור מה שנאמר לעיל , בהתייחס לעבודה בגשמיות בדיעבד , באשר למניעים השונים שהפעילו את המחברים קודם החסידות ובחסידות . כפי שנטען שם , לפני החסידות לא הייתה קיימת מגמה של הענקת ערך דתי כלשהו למעשה חולין שיש אפשרות — ולו תאורטית — להתנזר ממנו לחלוטין , כדוגמת שיחת חולין או מבט באישה יפה . הרחבת העבודה הדתית מעבר למצוות הייתה בעיקרה היענות לאתגר המפגש הבלתי נמנע של האדם עם החומר באכילה ושתייה , ביחסי אישות וכד . ' במפגש זה יש ממד דיעבדי במהותו , ועם זאת ההוראה "בכל דרכיך דעהו" בהקשר זה היא מלכתחילה , באשר אין אפשרות ממשית להתנתק מהחו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן