4. עבודה בגשמיות מלכתחילה במעמד זהה למצוות

מואסים בתורת ה' ומינות נזרקה בם , באמרם כי לימוד גמרא הוא קליפה , הולכים בטלים בשיחה בטלה באמרם כי ההולך בשוק ומסתכל בנשים ומעלים 219 מחשבה להשי"ת , בזה עובדים לה . ' יש להניח שמאחורי האשמות בוטות וקיצוניות אלו מסתתר גרעין של אמת בנוגע ליחסם החיובי מלכתחילה של מנהיגי החסידות ושל שומעי לקחם כלפי אכילה ושתייה וכלפי שיחות חולין . יחס חיובי זה היה , כפי הנראה , רחוק עד מאוד מההנהגות שהיו מבוססות על הוראת "בכל דרכיך דעהו" קודם לחסידות . . 4 עבודה בגשמיות מלכתחילה במעמד זהה למצוות פעמים רבות אין התייחסות מפורשת למעמדה של העבודה בגשמיות ביחס לעבודה הנורמטיבית . בדגמים מסוימים ברור מעצם מהותם כי ערכה הדתי של העבודה בגשמיות נמוך יותר — למשל בדגמי העבודה בגשמיות כהכנה או כתוצאה , שבהם לא ייתכן מעשה חולין שיוגדר כעבודה בגשמיות שלא מתוך תלותו בעבודה הנורמטיבית לשם קבלת ערכו הדתי . תלות זו , המונעת ממעשה העבודה בגשמיות הגדרה וקיום עצמיים , מצביעה על נחיתותה של העבודה בגשמיות ביחס למצוות , שיש להן הגדרה וקיום עצמיים . גם עבודה בגשמיות בדיעבד נחותה מעצם מהותה , שכן היא מהווה פתרון למצב בלתי רצוי מלכת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן