3. עבודה בגשמיות מלכתחילה

בהקשר זה פירוש קדום ל"בכל דרכיך דעהו , " ניתן להצביע על מגמה של דחיקת מובן זה של טוטליות לשוליים , לפחות בקרב הדמויות שמחקר זה עוסק בהן . לגבי הבעש"ט , ספק אם הורה לתלמידיו לעבוד את ה' בגשמיות בפיצול תודעה , או שהייתה זו הבנה בלעדית לר' משה מדולינה . אשר לדמויות האחרות , ר' יעקב יוסף הוא היחיד הנותן מקום משמעותי לדגם זה , ועדיין ביחס למכלול הדרכותיו המעשיות הוא בהחלט מצוי בשוליים . מגמה זו תתברר ותתבאר לאור העיון בדגמים הבאים , שברבות מהמובאות שיוצגו בהם יהיה ביטוי לתפיסה של נוכחות אלוהית בתוככי החומר ובהוויה כולה . תפיסה זו מנוגדת במהותה לדיכוטומיה שבבסיס הדגם הנוכחי . . 3 עבודה בגשמיות מלכתחילה ישנם ניסוחים שמהם ברור , כי העבודה בגשמיות נתפסת כדרך לגיטימית וחיונית בעבודת ה' מלכתחילה , לצד העבודה בתורה ובמצוות . דגם זה מופיע לעתים בנוסח של העלאת ניצוצות קדושים מכל דבר בהוויה , לעתים תוך חיקוי מונחים הקשורים במצוות , כגון "לגמול חסד עם גופו" ( ר' יעקב יוסף מפולנאה , להלן , ( או על סמך הצדקה , כגון 60 " כי השי"ת צריך שיעבדהו בכל האופנים" ( המגיד ממזריץ , ' להלן , ( ועוד . פעמים רבות מנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן