2. עבודה בגשמיות בפיצול תודעה

ולגאולה . רצון זה יתבטא בסופו של דבר בשוליותו של דגם העבודה בגשמיות בדיעבד , ביחס לעבודה בגשמיות מלכתחילה . . 2 עבודה בגשמיות בפיצול תודעה בדגם זה יובאו דוגמאות לעבודה בגשמיות שראוי יותר אולי לכנותה "עבודה במקביל לגשמיות . " מדובר בניסיון לשמר ניתוק תמידי מעולם החומר , הנתפס כמכשול לדבקות בה . ' תפיסת הפיצול בין רוחניות לחומריות כרוכה בדרישה לפיצול פנימי בתוך האדם , בין נפשו ומחשבתו , המשוטטות בעליונים , העוסקות בלימוד תורה וכד , ' לבין גופו , הפועל בארציות העולם הזה . א בסעיף הקודם נזכרו דברי ר' משה מדולינה בשם הבעש"ט על שיחת חולין של תלמידי חכמים הצריכה לימוד . ר' משה הוטרד מהעשייה הגשמית — כולל זו שבקדושה — העשויה לפגום במצב הדבקות התמידית שבו אמור האדם להימצא . בדרשות נוספות מפתח ר' משה את הדיון בבעיה זו , לעתים משמו הוא ולעתים משם הבעש"ט , ונדמה כי הוא מציג עמדה דיכוטומית ביותר , שלפיה הדרך היחידה להישאר בדבקות התמידית , ובמקביל לקיים את רצון ה' ולפעול בעולם בעבודת ה' הנורמטיבית ועל אחת כמה וכמה בעבודה בגשמיות , היא באמצעות פיצול התודעה . רעיון זה שאבו 41 ההוגים החסידיים ממגוון מק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן