1. עבודה בגשמיות בדיעבד

מה שמצוי רבות בטקסטים אחרים , ועל כן אין שום דרך לדון במעמדה של העבודה בגשמיות כשלעצמה , ובזיקתה לעבודה הנורמטיבית . עם זאת המגמה הטוטלית של טקסט זה מכוונת לעבר הכללת כל תחומי החיים בעבודת ה' וממילא מקיפה בכך גם את תחומי החולין , ועל כן יש כאן קריאה לעבודה בגשמיות , אף שהיא כללית ביותר וניתנת להתפרש רק לאור מקורות נוספים . לצד דרשה זו ואחרות כמותה ישנן דרשות רבות שבהן מפותח נושא העבודה בגשמיות ועונה על קריטריונים מסוימים כמתואר בפרק הקודם . על אף ההסתייגות לעיל יש לזכור , כמובן , שלחלוקה לדגמים לא היה כל ערך אילו לא אפשרה סיווג של מרבית הטקסטים הדנים בנושא והסקת מסקנות מסיווג זה , כפי שיתואר ויבואר להלן . בתוך כל דגם נסקרו דוגמאות מדמויות שונות על פי סדר כרונולוגי , פחות או יותר : 3 ראשית ציטוטים משמו של הבעש"ט , ולאחר מכן תלמידיו : ר' יעקב יוסף מפולנאה , ר' דב בער המגיד ממזריץ , ' ר' מנחם נחום מצ'רנוביל ור' אפרים מסדילקוב . . 1 עבודה בגשמיות בדיעבד דגם זה יכלול דרשות המתמודדות עם מצבים שהאדם נקלע אליהם בניגוד לרצונו , על פי רוב כאשר הוא שרוי בעולם החולין או פוגש בו על כורחו . במצבים א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן