2. עבודה בגשמיות: קריטריונים למיפוי הדגמים

התודעה לבין העשייה הממשית גוברת לאור תפיסת האימננציה הלשונית , כמתואר בפרקים הקודמים " . הכרת נוכחות ה' ומעורבותו מתלכדת , אם כן , עם המעשים המכוונים לשם שמים , והתודעה והמעשה מתמזגים זה עם זה להגברת המלאות הטוטלית של "בכל דרכיך דעהו . " עובדה זו תבוא לידי ביטוי במקום שיתפסו מובנים שונים של "בכל דרכיך דעהו" בדגמי העבודה בגשמיות — אלו מתוכם שלא ייעדרו לחלוטין — ובפרשנות הנוספת שתוענק להם . . 2 עבודה בגשמיות : קריטריונים למיפוי הדגמים במבוא לחלק השני לעיל הוסבר ונומק הצורך במעבר מפרספקטיבה של פרשנויות לפסוק "בכל דרכיך דעהו" קודם החסידות לכלי ניתוח חדשים עבור משנת החסידות . עוד נטען שם , כי כלי הניתוח — הדגמים של עבודה בגשמיות — נבנו מתוך עיון בדרשות עצמן , ועל סמך הבחנות שעלו ממגוון התכנים הפנימיים שבהגות ובסיפורת החסידית . זאת , כמובן , נוסף על הכלים הקודמים שסייעו בניתוח מובני ההוראה "בכל דרכיך דעהו . " אשוב וארגיש , כי אף שהדגמים שיתוארו להלן אינם יוצרים חלוקה " חלקה" ומוחלטת של החומר החסידי , מציעים הם ארגון מחודש של החומר . ארגון זה שופך אור על סוגיית העבודה בגשמיות ועל קשרים אפשריי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן