1. "בכל דרכיך דעהו" בחסידות

" . 1 בכלדרכיך דעהו" בחסידות כאמור בפרק הקודם , מגוון הפרשנויות שהוענקו לפסוק "בכל דרכיך דעהו" חיוני להבנת נושא העבודה בגשמיות בחסידות . עם זאת דומה כי הדיון במקורות הטרום חסידיים לאור הפרשנויות השונות שהם מציעים לפסוק ממשלי מסייע להבהרת התמונה קודם החסידות , בעוד שבהגות החסידית עדיפה ההתבוננות באמצעות התייחסות לדגמים שונים של עבודה בגשמיות . בטרם אציג ואנמק את הקריטריונים החדשים שישמשו לעיון בטקסטים החסידיים , כדאי לציין מהם המובנים של "בכל דרכיך דעהו" שלא נמצאו בהגות החסידית . בסעיף 3 של הפרק הקודם נזכרה ה"גרסה" העלומה של הגמרא בברכות , המצוטטת ונדונה במספר ספרי מוסר , גרסה שלפיה נוספו לדברי בר קפרא המילים "הווי אומר זו דרך . "px מעניין כי אף שספרים אלו היו ידועים למורי החסידות , וצוטטו על ידם בהקשרים שונים , ככל שהשיגה ידי לא מצאתי את הפסוק "בכל דרכיך דעהו" משמש בכתבים החסידיים במובן של הנחיה לנהוג בדרך , px וכן אין אף לא ציטוט אחד של נוסח זה של הגמרא בברכות . אם אמנם אין שימוש בחסידות בהבנה זו של הפסוק ( או לפחות היא שולית מאוד , אם נמצאת , ( ייתכן כי הסיבה לכך היא שהבנה זו לא ענתה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן