7. המובן הקבלי: "דעהו" = דע ה ו

. 7 המובן הקבלי : "דעהו" = דע ה ו בספרות הקבלית מופיע הביטוי "סוד בכל דרכיך דעהו . " אין זו הנהגה גלויה השווה לכל נפש , כי אם רעיון השייך לתורת הסוד . "דעהו" היא מילה מורכבת , המכילה הן את הציווי לידע והן את תוכנה המדויק של הידיעה . מדובר בידיעה במובן של זיווג והתאחדות , במובן של "והאדם ידע את חוה אשתו" ( בראשית ד א . ( הזכר והנקבה שיש לייחד באמצעות "כל דרכיך" הם הפנים הזכריות והנקביות של האלוהות : הזכר — קודשא בריך הוא שהוא זעיר אנפין , המורכב מספירת תפארת וסביבה חסד וגבורה , נצח הוד ויסוד , מצוין בסימבוליקה הקבלית באמצעות האות זז והנקבה — השכינה , שהיא ספירת מלכות , הספירה התחתונה , מצוינת בסימבוליקה הקבלית באמצעות האות ה . ועל כן "דעהו" מרמז ל"דע = ] ייחד , זווג ] [ את ] ה [ עם ] ו . " רעיון זה מופיע בצורתו הגולמית כבר בספר הזוהר , בדרשה הדנה בפסוק ממשלי , לצד פסוקים נוספים המיוחסים לשלמה המלך : "ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך ... כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש , כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה" ( קהלת ט ט-...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן