5. "דרכיך" — הגבלת הדרכים

. 5 "דרכיך " — הגבלת הדרכים סעיף זה יתמקד בפרשנות הפוכה ל"בכל דרכיך דעהו" ביחס לסעיף הקודם ולפיה תתקבל הכוליות הדתית דווקא מתוך הצטמצמות בגדרי מעשים הקשורים בידיעת ה' ועבודתו והימנעות מכל עשייה שיש בה כדי לפגוע ב"דעהו . " כאמור , אין מניעה להוגה אחד לאחוז ביותר מפרשנות אחת לפסוק ממשלי , ואף בפרשנויות הפוכות , כדי להגיע למיצוי הטוטליות בעבודת ה . ' 39 אצל חסידי אשכנז ידועה המגמה הסגפנית והיא מתבטאת גם באחת הפרשנויות ל"בכל דרכיך דעהו : " גיעגוע נשים ובנים ושחוק חבירים וטיולים וחדושים דברים בטלים , גורם להבטל מדברי תורה , לכך נאמר ( דברים ו ה ) בכל לבבך ובכל נפשך , אצל אהבה ( שם ) ועבודה ( שם יא יג , ( לעזוב אותם בשביל הקב"ה ולאהוב הקב"ה . בכל דרכיך דעהו לאהבה את ה , ' שהנפש מלאה אהבה , אותה אהבה קשורה בשמחה , ואותה שמחה מברחת מלבו נעימות הגוף ותענוג העולם , ואותה השמחה כך עזה ומתגברת על לבבו , שאפי' בחור שהיה ימים רבים שלא בא לאשתו , ויש לו תאוה מרובה , ובשעה שזרעו יורה כחץ נהנה , זהו כאין כנגד תגבורת תוקף שמחת אהבת ה , ' וכל חיבת שעשוע ילדיו , כלא היו כנגד שעשוע לב האוהב את ה' בכל לבבו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן