4. "דעהו" — שכלול התודעה

" שלמות הממון , שלמות הגוף , שלמות הנפש . " השל"ה קובע עוד , כי משום דרך ארץ על האדם לחלוק כבוד לנשמתו , לבטל את רצון הגוף מפני רצונה ולא למרוד בה . אשר לגוף מצטט השל"ה מהלכות דעות לרמב"ם הנחיות בענייני אכילה ושתייה , ניקיון והימנעות מסכנות שונות , וממשיך ודן בכבוד מלבושו , בצניעות , בשמירת ממונו , בחינוך ילדיו , בהנהגת אנשי ביתו ועוד , באריכות רבה . דומה כי בניגוד לר"י אבוהב , המדגיש את קדימותה של דרך ארץ לתורה , השל"ה מדגיש את כוליותו של מושג זה ( מגמה שנרמזה כבר אצל אלנקווה ) ואת העובדה שגם מילי דשמיא עשויים היו להיבנות מתוך דרך ארץ לולי ניתנה תורה . כלומר , השל"ה משתמש במושג שהקונוטציה הראשונית שלו היא של הנהגה בסיסית וראשונית , אך בפירוטו מרחיב הרבה מעבר לכך . ייתכן שהדבר קשור לכך שהשל"ה משתמש בפסוק ממשלי מספר פעמים נוספות בהקשרים שונים , בחלקן אף בניסוח טוטלי ביותר . לעיל הוצגה השאלה , האם הדגש בפסוק ממשלי מושם בהגדרת הדרכים כך שיתאימו לתודעה , או בשכלול התודעה כך שתתקיים בכל הדרכים ( תוך ההסתייגות הנדרשת שעל פי רוב יש הרכבה של השניים , אך תיתכן נטייה לצד אחד . ( בהבנת " דרכיך" כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן