3. "דרכיך" = דרך ארץ

. 3 "דרכיך = " דרן ארץ בספרי מוסר מופיעה גרסה נוספת לכאורה של דברי הגמרא : גדולה דרך ארץ שהיא שקולה כנגד כל התורה , כדדרש בר קפרא איזהו היא פרשה קטנה שכל גופי התורה תלויין בה הוי אומר זו דרך ארץ שנאמר בכל דרכיך דעהו ( משלי ג ו . ( גדולה דרך ארץ שהיא שקולה כנגד כל התורה . גדולה דרך ארץ שכל מי שיש בידו ד"א הוא אהוב להקב"ה ולבריות . על פי נוסח זה מזהה בר קפרא את "דרכיך" שבפסוק ממשלי עם "דרך ארץ . " השימוש השגור בביטוי זה מכוון להתנהגות נאותה בעניינים "ארציים : " התנהגותו של האדם עם גופו , רכושו , משפחתו , סביבתו — היותו "בן אדם . " לאור הבנה זו תלותם של גופי תורה בפרשה הקטנה של "בכל דרכיך דעהו" אינה בהיות פרשה זו קו מנחה לקיום המצוות , אלא בהיותה הדרכה אלמנטרית הקודמת לקיום המצוות . הקומה 6  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן