1. הקדמה

. 1 הקדמה " בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" ( משלי ג ו . ( פסוק זה הוא , כאמור , אחד הפסוקים היותר מצוטטים בהגות היהודית . הוא נמנה עם הפסוקים המציעים הנחיה כללית מספיק כדי שבעלי מחשבה ובעלי הלכה רבים יזדקקו לה , ועמומה מספיק כדי שכל אלו יוכלו לקרוא אל תוכה את תפיסת עולמם . אפתח במספר הערות באשר למובנו המילולי של הפסוק . המילה הראשונה היא אולי המפתח להבנת חשיבותה של האמרה כולה . "בכל" — מילה הקוראת לכלליות , לכוליות . הנחיה כוללת פונה , מעצם מהותה , לכל אדם ובכל זמן , ועל כן לא ניתן להתעלם ממנה , ויש לבארה . מובנה קשור אמנם בהבנת המילים הנוספות , מהי הכוליות שמדובר בה , ועד כמה כוללנית הנחיה זו . יהא אשר יהא מובנו של ההמשך , יש גם לעיין ב"ב" של "בכל : " האם הכוונה בזמן ש ? ... באמצעות ? במקביל ? " דרך" היא מילה רב משמעית , היכולה להתייחס — מעבר למובן המילולי הארצי , 1 הגאוגרפי — למעשים פרטיים , לאתוס , למערכת ערכים , להתנהלות שהנסיבות החיצוניות מובילות את האדם דרכה , וכר . ידיעה עשויה להיות אינפורמטיבית , היא עשויה להגדיר התכוונות מסוימת , ידיעה שכלית , מודעות לנוכחות האל . עם זאת נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן