פרק ד "בכל דרכיך דעהו": שורשיה של העבודה בגשמיות בהגות היהודית