מבוא

מבוא בחלק זה אתמקד כביטוייה השונים של העבודה בגשמיות . עניין זה מרכזי ביותר בכתבי ראשית החסידות , הגם ששורשיו טמונים בהגות היהודית קודם לחסידות , הגות אשר שימשה למחברים החסידיים מקור השראה וסמכות . עיקר תשומת הלב יוקדש לפרישת דגמים שונים של עבודה בגשמיות בראשית החסידות , אך קודם לכן יש לבחון 2 1 את מקורותיה כדי לעמוד על מידת ההמשכיות ועל מידת החדשנות שנקטה החסידות בנושא זה . 3 יש להזכיר , לאור האמור בהקדמת ספר זה , כי המטרה העומדת על הפרק אינה להכריע בין החידוש להמשכיות , הכרעה בלתי אפשרית , ואולי יותר מכך בלתי רלוונטית . אילולי היה יסוד של המשכיות לא היה מקום לדבר על שורשי העבודה בגשמיות ברבדים קודמים של התרבות היהודית . אילולי היה יסוד של חידוש לא היה עץ ולא היו ענפים , וממילא בטל היה הצורך בחשיפת השורשים . העיסוק בשורשים מניח צמיחה אורגנית של ההגות החסידית , הניזונה מקרקע היסוד של המסורת — או , יש לומר : המסורות — של היהדות , ושותפה להן בגבהים הרוחניים והדתיים שהיא שואפת אליהם . ועם זאת היא יונקת מאוצרות התהום את הנחוץ לה במינונים שונים , ופרותיה ייחודיים לה . ובתוך המרחב שבין השורש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן