10. הרהורים על אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה, על שפה ותודעה

. 10 הרהורים על אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה , על שפה ותודעה בפרק הקודם הוקדש אחד הסעיפים לסוגיית האימננציה האלוהית בתורה ובאותיותיה בהגות הקבלית . במסגרת הדיון הובאה קביעתו של גרשם שלום , כי תהליך האצילות נתפס על ידי המקובלים גם כתהליך התפרסות הלשון האלוהית , באשר עולם האלוהות הנסתר הוא עולם הלשון , ויסודות הלשון האלוהית מופיעים כאותיות של כתבי הקודש . הדבר בא לידי ביטוי הן בתפיסת התורה כולה כרצף שמות האל או שמו הגדול , בראייתה כאורגניזם ובויהויה עם האלוהות ממש , והן בהתייחסות למרכיביה אותיותיה ככוחות אלוהיים , באופן שיצירת צירופי אותיות מסוימים משפיעה על המציאות , והתבוננות מדיטטיבית באות אחת עשויה להוביל לחוויה של אחדות באלוהות . באותה סקירה קצרה של האימננציה האלוהית בתורה ובלשון הועלתה שאלת הערך המוסף שיש בקביעה זו בהקשר של תפיסה אימננטית כוללת של נוכחות עצמות האל בהוויה כולה ( ובכללה ממילא גם בתורה ובלשון . ( אנסה להציע כאן ראייה מסוימת באשר למשמעות התפיסה האימננטית של השפה בחסידות , בזיקה לדברים שנאמרו לעיל בנוגע לתודעה היוצרת את המציאות ולקשר בין תאולוגיה להתנהגות דתית . אשר לחסידות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן