9. אימננציה כנתון אונטולוגי או כתלות בתודעה

והורדה ביטוי למשהו שמעבר לכיוונים במרחב , ולכמיהה להתעלות מעל למושגי הזמן והמרחב אל האחדות חובקת הכול . אצל הבעש"ט מצוי עניין זה רק ברמז , אך ניתן יהיה להראות זאת באופן מפורש יותר בכתבי תלמידיו . . 9 אימננציה כנתון אונטולוגי או כתלות בתודעה במספר דרשות משמו של הבעש"ט ישנה התייחסות לאופן שבו תודעתו של האדם קובעת את המציאות הממשית שהוא נתון בה . לתפיסה זו יש השלכה מרחיקת לכת על תורת האלוהות ( ואולי תורות האלוהות ) של הבעש"ט ושל תלמידיו אחריו , ועל אספקטים שונים הכרוכים בתאולוגיה של הבעש"ט , אם ניתן לנסח כזו , לאור הדיונים דלעיל . ידועה האמרה משם הבעש"ט כי "במקום שמחשבתו של אדם שם הוא כולו . "  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן