8. המשכה ואימננציה

הווה אומר , ישנה מחלוקת עקרונית בהבנת משמעות הייחוד בתורות הבעש"ט 125 ובחסידות בכלל , וכן בהבנת רעיון העלאת הניצוצות . את שני הרעיונות קיבלה החסידות בירושה מההגות הקבלית ( ולא רק הלוריאנית , ( שיש בה ממד של אימננציה לצד ממד של טרנסצנדנציה , כפי שפורט בפרק הקודם , וחילוקי דעות בעניין מידת האימננציה והטרנסצנדנציה המשתקפים בתורות השונות של ההאצלה . בשני הרעיונות הללו ניתן לראות מיקוד בעולמות העליונים תוך ניסיון לפעול לשיקומם ולאיחודם מתוך העולם הזה , ותוך התעלמות מממשותו של העולם הזה , או דווקא ביטוי להעצמת הקשר בין העולמות , הכרה באימננציה האלוהית בעולם הזה והנכחת האלוהות בעצמה רבה יותר . ייתכן שיש לראות שתי אפשרויות אלו לא כהכנות סותרות של הייחוד או של העלאת הניצוצות , כי אם כמהלך משולב או כשתי רמות של פעילות דתית , בהתאם למצבו של האדם , כפי שאנסה לטעון להלן . . 8 המשכה ואימננציה בשונה מפעולות ההעלאה והייחודים למיניהן , שאפשר להבינן כזיהוי הנוכחות האלוהית בעולם או להפך , בייקון המציאות מהנוכחות האלוהית , ההמשכה היא פעולה שמגמתה כלפי מטה : הורדה של שפע אלוהי לתוך העולם דווקא . לכאורה אימ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן