7. ייחודים — העצמת האימננציה או העלמתה?

. 7 ייחודים — העצמת האימננציה או העלמתה ? מושג הייחוד או הייחודים אף הוא מרכזי ביותר במובאות משם הבעש"ט , וקיימת לגביו אותה מחלוקת עקרונית בין מרטין בובר וגרשם שלום וממשיכיהם . הדבר אינו מפתיע , שכן הייחוד הוא תוצאת הפעולה של העלאת ניצוצות והשלמתה , ועל כן בחסידות נמצא שפעמים רבות זו דרך אחרת להגדרת מהותה . יש להזכיר כי בקבלת האר"י מתואר תהליך התיקון בשני מישורים : ראשית , התיקון מתחיל במישור האלוהי בלידה מחודשת של האלוהות בתהליכי עיבור , יניקה ומוחין . תהליך זה משקם שיקום ראשוני את הספירות בדמות פרצופים , אך הוא עדיין חסר . שנית , במישור האנושי מוטלת על האדם המשימה של העלאת הניצוצות הקדושים שהתפזרו בעולם עקב תהליכי השבירה . הניצוצות המועלים מיועדים להגיע להשלמת פרצופי זעיר אנפץ ונוקבא בבחינת "מוחין" ( הספירות החסרות בפרצוף האלוהי המשוקם , ( אך לא די בהשלמתם של שני פרצופים אלו כל אחד בפני עצמו , שכן שיא התיקון מתבטא בזיווגם , שיחדש את השפע בעליונים ובתחתונים . לשם הזיווג על כל אדם מישראל לכוון בכוונות ספציפיות . תורת האר"י מתמקדת בתפילה ובכוונותיה , ועם זאת בסופו של דבר , בכל מעשה שעוש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן