6. אימננציה מפוזרת והייררכית

הבעש"ט ככלל , ואולי גם של ממשיכי דרכו . עניין זה גם מתקשר לנקודה שנזכרה לעיל בדבר מקומה של התודעה האנושית כקובעת את העולם שבמסגרתו האדם מתפקד , והוא עשוי להוות מענה לחזרתן של הסתירות בסעיפי הדיון עד כה . אך בטרם ארחיב את הדיבור בסוגיה זו כדאי לפנות למספר היבטים נוספים של התפיסה האימננטית אצל הבעש"ט . . 6 אימננציה מפוזרת והייררכית בהמשך לשאלת המוניזם והפלורליזם יש לתת את הדעת על ניסוחים שונים של הרעיון האימננטי שלכאורה אי אפשר שלא ללמוד מהם שהבעש"ט גרס ריבוי ממשי במציאות . במובאות רבות משמו יש התייחסות לנוכחות אלוהית בתוך אותיות התורה , או בניצוצות הקדושים הפזורים בהוויה . שני הדימויים מציירים תמונה של כעין נוכחות מפוזרת , מפורקת . טיפות או הבזקים של אור אלוהי מאירים בנבכי המציאות החשוכה , אך אינם מוחקים את גבולותיה הפנימיים ואת המערכות ההייררכיות שבתוכה . א . אימננציה באותיות נפתח בדימוי האותיות . באיגרת המפורסמת שכתב הבעש"ט לגיסו , ר' גרשון מקוטוב , הוא מזכיר בין השאר את ההנחיה שקיבל מאת המשיח לעשות ייחודים בכל דיבור ודיבור , וההנמקה לכך היא כי בכל אות ואות יש עולמות ונשמות ואלוהות וע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן